14.06.2014

Виявлено нові для Тилігульського лиману види риб

04.06.2014 року в рамках Програми науково-дослідних робіт з оцінки сучасного стану водних живих ресурсів Тилігульського лиману співробітниками РЛП «Тилігульський» та Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Деркачем О.М., Ковтуном О.О, Єловою О.Г., Гержиком І.П. була здійснена експедиція у пониззя Тилігулу. Її основна мета – простежити трансформацію екологічного стану водойми після нещодавно відновленого сполучення лиману з морем за допомогою штучного каналу. В задачі експедиції входив збір та ідентифікація не промислових видів гідробіонтів, а також відбір проб води для визначення її солоності.

Найбільш важливою знахідкою під час обстеження виявився новий для Тилігульського лиману вид риб – бичок-кніповичія кавказький (Knipowitschia caucasica), який мешкає у воді з солоністю до 55 ‰. Можливо його розповсюдженню сприяло засолення лиману.

Цікавим є і те, що над зграями мізид Mesopodopsis slabberi, які скупчились біля дна в районі Червоноукраїнської коси, у великій кількості було виявлено рідкісного для водойм північно-західної України бичка-кніповичії довгохвостого (Knipowitschia longecaudata). Його масова присутність у воді з солоністю 24.47 ‰ була повною несподіванкою. Адже відомо, що цей вид мешкає у водоймах з солоністю до 4-5 ‰, рідко його знаходили при солоності до 11 ‰. Також слід відзначити, що дослідники в останні десятиліття не знаходили у Тилігульському лимані Knipowitschia longecaudata та виключили його зі списків іхтіофауни водойми.


Текст – Олег Ковтун
Фотографії – Олег Ковтун, Олег Деркач