17.08.2021

ПІДСУМКИ СЕРПНЕВОГО ОБЛІКУ ПТАХІВ 2021

Найбільш масовими видами в період серпневого обліку птахів були: мартин звичайний – 7510 ос., крижень – 1923 ос., брижач – 1327 ос., пірникоза велика – 1050 ос., мартин жовтоносий – 803 ос., лиска – 758 ос., баклан великий – 708 ос. та пірникоза чорношия – 582 ос. Вони становили 90% чисельності усіх птахів. Всього обліковано 46 видів пернатих загальною чисельністю 16,2 тис. ос. Серед рідкісних представників гідрофільної орнітофауни, занесених до Червоної книги України, виявлено 11 видів, а саме:

1. Пелікан рожевий – 8 ос. 2. Косар – 27 ос. 3. Огар – 5 ос. 4. Орлан-білохвіст – 1 ос. 5. Скопа – 1 ос. 6. Кулик-довгоніг – 41 ос. 7. Чоботар – 1 ос. 8. Кулик-сорока – 29 ос. 9. Коловодник ставковий – 6 ос. 10. Кульон великий – 13 ос. 11. Крячок малий – 3 ос.

Загалом відзначено подальше збіднення видового та чисельного різноманіття птахів водно-болотного комплексу Тилігульського лиману, що очевидно пов’язано із затопленням частини важливих біотопів в результаті підняття рівня води у водоймі та посиленням фактору розлякування птахів.