02.02.2021

Всесвітній День водно-болотних угідь

Водно-болотні угіддя, вода і життя – нероздільні! Під таким девізом 2 лютого відзначають Всесвітній день водно-болотних угідь. Саме у цей день 50 років тому було підписано Конвенцію про водно-болотні угіддя (Рамсарську Конвенцію).

Тилігульський лиман також внесено до Списку водно-болотних угідь міжнародного значення. І це не випадково. Акваторія Тилігульського лиману, прибережні коси, солоні озера пересипу є важливою територією для розмноження, годівлі та міграцій багатьох видів птахів. Загалом на території водно-болотного угіддя спостерігається більше 270 видів птахів, 67 з яких занесені до Червоної книги України.

Тилігульський лиман є унікальним природним комплексом, що має велике значення для збереження природного різноманіття флори та видового різноманіття птахів, підтримки екологічного балансу в регіоні. Природні ресурси лиману складаються з унікального ландшафту узбережжя, багатства флори і фауни акваторії лиману, значних запасів лікувальних мулових грязей. Завдяки відносній віддаленості водозабірного басейну лиману від урбанізованих, промислово розвинутих територій та значній природній стійкості екосистеми до антропогенного впливу, Тилігульський лиман краще, ніж інші лимани Північно-Західного Причорномор'я зберіг свій природний статус.

Однак, в останні роки в екосистемі Тилігульського лиману відбуваються доволі значні зміни, пов’язані, в першу чергу, з обмілінням та засоленням водойми внаслідок потепління клімату. Це призводить до загального погіршення стану водного середовища (збільшення концентрації біогенних та забруднюючих речовин, формування дефіциту кисню, виникнення літніх «заморів») та різкого падіння рибопродуктивності угіддя.

Тому з метою забезпечення необхідного водообміну та покращення екологічного стану Тилігульського лиману було прийняте рішення щодо відновлення каналу, який би з'єднував лиман з Чорним морем. 27 грудня 2017 року було проведено перший пуск води в лиман і на сьогодні завершуються роботи по будівництву каналу. Завдяки цим заходам піднявся рівень лиману, зайшла риба через канал, збільшилась кількість птахів. Це ще раз підтверджує той факт, що водно-болотні угіддя, вода і життя – нероздільні!