14.08.2020

Завершено серпневий облік птахів

Завершено традиційний серпневий облік гідрофільних птахів за участю наукових співробітників РЛП "Тилігульский" Одеської та Миколаївської областей, а також Одеського Національного університету ім. І.І. Мечникова. В період експедиції було відібрано проби води для визначення солоності Тилігульського лиману. За попередніми висновками гніздовий період завершився успішно. З'явились перші мігруючі види. Серед рідкісних представників орнітофауни, занесених до Червоної книги України, виявлено рожевого пелікана, кулика-довгонога, чоботаря та ін. Проводиться подальша обробка зібраного матеріалу.

Фото Ігоря Гержика