31.01.2017

НА УЗБЕРЕЖЖІ ЧОРНОГО МОРЯ ПРОВЕДЕНО ОБЛІК ЗИМУЮЧИХ ОРЛАНІВ-БІЛОХВОСТІВ

30 січня 2017 року адміністрації та працівники приморських об’єктів ПЗФ України від Дунайського біосферного заповідника до НПП «Меотида» за підтримки Українського товариства охорони птахів провели загальний облік зимуючого поголів’я орлана-білохвоста в Азово-Чорноморському регіоні, який є для нього ключовою зимівельною територією в Україні. Цей захід дозволить дати найбільш точну оцінку чисельності та територіальної динаміки популяції виду у цей період та розробити рекомендації з його охорони. Проведений облік був складовою частиною відзначення Всесвітнього дня водно-болотних угідь, у якому взяли участь і науковці РЛП «Тилігульський». Орлан-білохвіст - один з найбільших представників хижих птахів Євразії, розмах крил якого досягає 2,5 м. Мешкає в прибережних лісах, поблизу водойм, багатих рибою. Гнізда влаштовує на високих деревах, подалі від людей. У середині XX ст. чисельність орлана-білохвоста драматично скоротилася внаслідок переслідування з боку людини та отруєння птахів хімікатами. Протягом останніх десятиліть його чисельність в багатьох країнах відновилася. В Україні осілий, кочовий, перелітний птах. Вид занесено до Червоної книги України, Червоного переліку МСОП, Європейського червоного переліку, конвенції CITES (Додаток І), Бернської (Додаток ІІ) та Боннської (Додаток І і ІІ) ковенцій.


Фотографії – Володимир Кучеренко та Олег Деркач