15.10.2015

Порушення водного балансу тилігулу викликане кліматичними змінами

За висновками фахівців Одеського державного екологічного університету, порушення водного балансу Тилігульського лиману викликане кліматичними змінами, які відбуваються з кінця 80-х років ХХ ст. Вони привели до значного зменшення стоку у нього прісної води з 34,26 млн.куб.м/рік до 19,0 млн.куб.м/рік, збільшення випаровування з водної поверхні з 78,8 млн.куб.м/рік до 84,9 млн.куб.м/рік в результаті підвищення температури повітря, зменшення кількості атмосферних опадів з 48,85 млн.куб.м/рік до 42,1 млн.куб.м/рік, формування дефіциту річного прісного балансу водойми, який складає 24-34 85 млн.куб.м/рік.

Основними наслідками таких змін є: зниження рівня води в лимані до – 1,3 м БС; збільшення її солоності до 25-30‰; зростання концентрації біогенних та забруднюючих речовин, первинної продукції органічної речовини; формування дефіциту кисню та виникнення літніх «заморів»; падіння рибопродуктивності та зменшення площі водно-болотних угідь як середовищ існування водоплавних і коловодних птахів.

Шляхами до покращення гідроекологічного режиму водойми повинні стати:
1. Реалізація комплексних природоохоронних заходів для відновлення природного стану р. Тилігул та інших малих річок водозбірного басейну.
2. Забезпечення стабільного водообміну лиману з морем через з’єднувальний канал.

Текст та фотографії – Олег Деркач