14.02.2015ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Реєстр закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель до тимчасового кошторису на І квартал на 2015 рік 
Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський» 26233374
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Телекомунікаційні послуги з надання телефонного зв’язку загального користування
(64.20.1 – послуги з передавання даних і повідомлень)

2240

136,00

 

 

 

Послуга з надання доступу до мережі Інтернет (64.20.2 – послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами)

2240

124,00

 

 

 

Оплата за оренду приміщення (70.20.1)

2240

1000,00

 

 

 

Оплата за вівиз сміття (52.29.20)

2240

40,00

 

 

 

Послуги з теплопостачання
(40.30.1 – послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами)

2271

3000,00

 

 

 

Водопостачання та водовідведення (41.00.2)

2272

200,00

 

 

 

Електроенергія (40.10.1)

2273

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА СУМА

 

5000,00

 

 

 

 

 

Відповідальний по закупівлям та складанню реєстру закупівель

 

 

М. П. ______________

 

Каражей О.М.

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)